• Ακολουθήστε με

Θέματα διαβούλευσης

Προβολή 1 - 8 από 8

Αστική Αναζωογόνηση και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Με δύναμη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλη τη Ρόδο Η αστική αναζωογόνηση των οικισμών του νησιού περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωμένων παρεμβάσεων. Στοχεύουμε στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την αναβάθμιση των υποδομών, την καθαριότητα του δημόσιου χώρου, τον περιορισμό της χρήσης του...

Με δύναμη για πρότυπες Δημοτικές Ενότητες

Με δύναμη σε κάθε γωνιά της Ρόδου Εμπιστοσύνη και στήριξη σε κάθε Δημοτική Ενότητα Εκτός από τις οριζόντιες ενέργειες ανά πεδίο δράσης σχεδιάζουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Παρεμβάσεις στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου,...

Έξυπνη Οικονομία και Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Κατηγορία: 
Με δύναμη στην Έξυπνη Οικονομία & την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Οραματιζόμαστε έναν πραγματικά σύγχρονο Δήμο. Ένα μοντέλο χρηστής και διαφανούς διακυβέρνησης που θα αξιοποιεί σύγχρονες μεθοδολογίες κι έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναζητούμε νέες πηγές χρηματοδότησης. Αναδιοργανώνουμε τις δημοτικές...

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Με δύναμη στην Παιδεία, τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Η πρόσβαση των νέων σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους εκπαίδευσης, άθλησης και αναψυχής αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Μεριμνούμε επίσης για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου και τη διατήρηση των εθίμων και των παραδόσεων του...

Κοινωνική Συνοχή και Φροντίδα

Με δύναμη για την Κοινωνική Συνοχή και Φροντίδα προς όσους έχουν ανάγκη Η ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες συνδέεται με την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες όλων των...

Ρόδος: Φιλόξενος πολυθεματικός Προορισμός

Κατηγορία: 
Με δύναμη στον τουρισμό. Για έναν φιλόξενο πολυθεματικό προορισμό Η Ρόδος είναι ένας τόπος ευλογημένος για τους κατοίκους και φιλόξενος για τους επισκέπτες της. Η ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος του νησιού αλλά και άλλων φυσικών τοπίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη...

Ανάπτυξη της Υπαίθρου & Προστασία – Ανάδειξη των Περιβαλλοντικών Πόρων του Νησιού

Με δύναμη για την Προστασία & Ανάδειξη των Περιβαλλοντικών Πόρων του νησιού Η Ρόδος έχει μεγάλες δυνατότητες αναβάθμισης της οικονομίας της μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Διασυνδέουμε οργανικά τον πρωτογενή τομέα με το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού μας, τον τουρισμό ώστε η...

Τόνωση της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης

Με δύναμη για ισχυρή Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Στηρίζουμε την τοπική οικονομία του νησιού. Μοχλό για την βελτίωση της τοπικής οικονομίας αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της απασχόλησης. Ενισχύουμε την...