• Ακολουθήστε με

Η Ρόδος γυρίζει σελίδα

 

Έχοντας σαφή επίγνωση των προβλημάτων του Δήμου επιδιώκουμε τη μεταστροφή της Ρόδου που φθίνει, σε ένα σύγχρονο Δήμο που βαδίζει παράλληλα με τις προκλήσεις της εποχής και υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών.

Η Ρόδος έχει χάσει έδαφος

 • Η Πόλη αποτελεί την κύρια Πύλη εισόδου στο Νησί, δέχεται ασφυκτικές  πιέσεις κυκλοφοριακού  και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης
 • Οι υφιστάμενες υποδομές του νησιού είναι ανεπαρκείς για την υποδοχή των συνεχώς αυξανόμενων ροών επισκεπτών
 • Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι υποστελεχωμένες και δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
 • Οι άριστες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν από μόνες τους για να προσφέρουν την εμπειρία που έχουν ανάγκη οι επισκέπτες
 • Υπάρχουν προβλήματα στην οδοποιία, στα λιμάνια, στο δίκτυο φωτισμού και σε πολλές βασικές υποδομές
 • Ανακύπτουν συχνά σοβαρά ζητήματα ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης σε πολλές περιοχές του νησιού (μονάδες βιολογικών καθαρισμών, φράγματα)
 • Η Τοπική Οικονομία κινείται κάτω από τις πραγματικές δυνατότητές της.
 • Η καθαριότητα είναι άγνωστη λέξη σε πολύ μεγάλο τμήμα του νησιού
 • Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων
 • Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει πολλά, αναξιοποίητα κι εγκαταλελειμμένα ακίνητα
 • Η Ρόδος έχει χάσει την πολιτιστική της ταυτότητα

Η Ρόδος χρειάζεται δύναμη, η Ρόδος πρέπει να γυρίσει σελίδα!


Το νησί μας χρειάζεται δύναμη

Με γνώση, θέληση και αποφασιστικότητα, δίνουμε δύναμη στη λειτουργία του Δήμου και στη δημόσια ζωή του νησιού με έμφαση στην επιχειρησιακή αρτιότητα, στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα υπηρετούν συγκεκριμένες βασικές προτεραιότητες.

Βγαίνουμε μπροστά με Δύναμη για :

 • Τη βελτίωση της κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας του πολίτη.
 • Την ανάδειξη του πολιτισμού του νησιού και της προσφοράς του στον τόπο.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Τη μετατροπή της Ρόδου σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό ξαναδίνοντας τη λάμψη που δικαιούται.
 • Την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.


Η Ρόδος γυρίζει σελίδα, με δύναμη για:

 • Τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων
 • Τη βελτίωση της καθημερινότητας, την προαγωγή της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των περιοχών απαράμιλλου φυσικού κάλλους
 • Την ενσωμάτωση του πολιτισμού στο τουριστικό προϊόν
 • Την ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης της Ρόδου μέσα από μια νέα οπτική και προοπτική «βιωματικών ροών επισκεψιμότητας»
 • Την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και καθιέρωση νέων και έξυπνων συστημάτων και επιλογών μεταφορών
 • Την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου

Με Δύναμη για μια ανθρώπινη πόλη

 
Με πολύ πράσινο

Με σύγχρονες μεθοδολογίες βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις δημόσιες υποδομές

Ανθρώπινη

Με ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες όλων

Έξυπνη

Με νέες τεχνολογίες για την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες

Βιώσιμη

Με σύνθεση κυκλοφοριακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών