• Ακολουθήστε με

Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Με δύναμη στην Παιδεία, τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Η πρόσβαση των νέων σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους εκπαίδευσης, άθλησης και αναψυχής αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Μεριμνούμε επίσης για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου και τη διατήρηση των εθίμων και των παραδόσεων του...
Εγγραφή στο Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός