• Ακολουθήστε με

Οικονομία του νησιού

Τόνωση της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης

Με δύναμη για ισχυρή Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Στηρίζουμε την τοπική οικονομία του νησιού. Μοχλό για την βελτίωση της τοπικής οικονομίας αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της απασχόλησης. Ενισχύουμε την...
Εγγραφή στο Οικονομία του νησιού