• Ακολουθήστε με

Κοινωνική Φροντίδα

Κοινωνική Συνοχή και Φροντίδα

Με δύναμη για την Κοινωνική Συνοχή και Φροντίδα προς όσους έχουν ανάγκη Η ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες συνδέεται με την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες όλων των...
Εγγραφή στο Κοινωνική Φροντίδα