• Ακολουθήστε με

Δημοτικές Ενότητες

Με δύναμη για πρότυπες Δημοτικές Ενότητες

Με δύναμη σε κάθε γωνιά της Ρόδου Εμπιστοσύνη και στήριξη σε κάθε Δημοτική Ενότητα Εκτός από τις οριζόντιες ενέργειες ανά πεδίο δράσης σχεδιάζουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Παρεμβάσεις στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου,...
Εγγραφή στο Δημοτικές Ενότητες