• Ακολουθήστε με

Τόνωση της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης


Με δύναμη για ισχυρή Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Στηρίζουμε την τοπική οικονομία του νησιού. Μοχλό για την βελτίωση της τοπικής οικονομίας αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της απασχόλησης.

  • Ενισχύουμε την προσαρμογή των εργαζομένων στους δυναμικούς – ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας.
  • Επενδύουμε στην καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Πόλης.
  • Δημιουργούμε Γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για την δικτύωση – προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων και την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα επιχειρηματικότητας.
  • Ενθαρρύνουμε την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία με έμφαση σε δραστηριότητες αιχμής.
  • Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
  • Προωθούμε σχέδιο για την ανάδειξη όλων των περιοχών του νησιού και την αύξηση ροών επισκεψιμότητας.
  • Διασυνδέουμε τα νέα υδατοδρόμια του νησιού με τις αστικές υποδομές.

 

Γράψε τη δική σου πρόταση