• Ακολουθήστε με

Ανάπτυξη της Υπαίθρου & Προστασία – Ανάδειξη των Περιβαλλοντικών Πόρων του Νησιού


Με δύναμη για την Προστασία & Ανάδειξη των Περιβαλλοντικών Πόρων του νησιού

Η Ρόδος έχει μεγάλες δυνατότητες αναβάθμισης της οικονομίας της μέσω της  ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

  • Διασυνδέουμε οργανικά τον πρωτογενή τομέα με το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού μας, τον τουρισμό ώστε η ποιοτική παραγωγή του νησιού να αποκτήσει εξωστρέφεια και πρόσβαση σε νέες αγορές.
  • Δίνουμε κίνητρα σε νέους αγρότες.
  • Ενισχύουμε την προσαρμογή νέων εργαζομένων σε κλάδους του πρωτογενή τομέα.
  • Καταρτίζουμε Οργανωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Υπαίθρου.
  • Βελτιώνουμε τις υποδομές στον πρωτογενή τομέα.
  • Προωθούμε την χρήση των ΑΠΕ για τη μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Αλλάζουμε νοοτροπία. Προωθούμε προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα και δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Εκπονούμε και εφαρμόζουμε σχέδιο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Συντηρούμε κι εκσυγχρονίζουμε τις μονάδες βιολογικών καθαρισμών.
  • Επανασχεδιάζουμε τις υποδομές του φράγματος Απολακκιάς.

 

Γράψε τη δική σου πρόταση