• Ακολουθήστε με

Κοινωνική Συνοχή και Φροντίδα


Με δύναμη για την Κοινωνική Συνοχή και Φροντίδα προς όσους έχουν ανάγκη

Η ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες συνδέεται με την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες όλων των πληθυσμιακών ομάδων και ιδιαίτερα των ευάλωτων.

  • Δημιουργούμε ένα ομογενοποιημένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και άλλων δομών στην Πόλη και την ύπαιθρο, με στόχο την υλοποίηση άμεσων και στοχευμένων δράσεων
  • Αναβαθμίζουμε τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές του Δήμου
  • Επεκτείνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου με χρήση κινητών μονάδων
  • Εφαρμόζουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις τελών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τρίτεκνους και πολυτέκνους.
  • Βελτιώνουμε τις δεξιότητες των ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και τους διασυνδέουμε με την αγορά εργασίας
  • Διασφαλίζουμε ανοιχτές και στελεχωμένες Μονάδες Υγείας
  • Προάγουμε τη δημόσια υγεία και την προληπτική ιατρική για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
  • Εφαρμόζουμε έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα 24-ωρης ανταπόκρισης για την ποιοτική διαβίωση ηλικιωμένων και ΑμΕΑ
  • Δίνουμε κοινωνικά αποδεκτή λύση στην ενσωμάτωση και αξιοπρεπή διαβίωση πληθυσμιακών ομάδων

 

Γράψε τη δική σου πρόταση